Zaćma wtórna


Zaćma wtórna – u około 20%-30% pacjentów po operacji zaćmy dochodzi w ciągu kilku miesięcy lub kilku lat do zmętnienia torebki tylnej soczewki (torebka tylna nie jest naruszana podczas pierwotnego zabiegu operacji zaćmy). Stan taki nazywamy zaćmą wtórną i objawia się on pogorszeniem ostrości widzenia oraz rozmazaniem obrazu (pacjenci podają iż ponownie widzenie przypomina im widzenie jak przed operacją zaćmy). Do leczenia zmętnienia torebki tylnej soczewki stosuje się kapsulotomię tylną laserem YAG, która polega na rozerwaniu części centralnej zmętniałej torby tylnej. Procedura ta jest krótkotrwała, bezpieczna i bezbolesna, a przy pełnej współpracy przynosi pożądane efekty w postaci natychmiastowej poprawy ostrości wzroku (pacjent ponownie widzi jak po operacji zaćmionej soczewki).