Diagnostyka


Dysponujemy specjalistyczną aparaturą diagnostyczną najnowszej generacji.
Badania diagnostyczne wykonywane w naszym gabinecie to m.in.:

  • diagnostyka wad wzroku
  • podstawowe i zaawansowane badanie okulistyczne z badaniem dna oka włącznie (po poszerzeniu źrenicy)
  • gonioskopia i badanie trójlustrem Goldmana
  • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną (tonometria aplanacyjna)
  • komputerowe badanie wady wzroku (refraktometria) oraz pomiar promienia krzywizny rogówki (keratometria)
  • komputerowe badanie pola widzenia(perymetria statyczna): pozwala oznaczyć czułość siatkówki na zmienność światła w określonych punktach siatkówki. Wykonywane jest w różnych strategiach (przesiewowe, progowe) i różnych siatkach badania (różny zakres, gęstość i rozmieszczenie punktów badanych). Wynik przedstawiony jest obrazowo za pomocą map liczbowych lub graficznych. Badanie najczęściej wykonywane jest w diagnostyce i ocenie przebiegu jaskry, nieprawidłowościach tarczy nerwu wzrokowego, bólach głowy i zaburzeniach neurologicznych
  • badanie ultrasonograficzne w prezentacji A (biometria): pomiar długości gałki ocznej wykorzystywany głównie do obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych
  • badanie grubości rogówki (pachymetria ultradźwiękowa) badanie niezbędne przed zabiegiem rogówkowej chirurgii refrakcyjnej oraz pomocne przy określeniu rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadkach rogówki grubej lub cienkiej
  • OCT (Optyczna Koherentna Tomografia Komputerowa ) najbardziej zaawansowana metoda diagnozowania siatkówki i nerwu wzrokowego (moduł GDX). Precyzyjna ocena morfologii poszczególnych warstw siatkówki oraz oceny budowy nerwu wzrokowego. Badanie umożliwia diagnostykę schorzeń siatkówki m.in. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, centralnej surowiczej retinopatii, neowaskularyzacji śródsiaktówkowych i innych oraz ocenę nerwu wzrokowego – wczesna tj. przedperymetryczna diagnostyka jaskry (wykrywane są zmiany w obrębie nerwu wzrokowego przed pojawieniem się zmian w polu widzenia)