Dr n. med. Krzysztof Mika, specjalista okulista, okulista FMH, FEBO


Po ukończeniu studiów na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskałem dyplom lekarza medycyny w 2004 r. w Krakowie. Szkolenie z zakresu okulistyki i chirurgii okulistycznej odbyłem w ramach rezydentury w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (2006-2012). W trakcie specjalizacji odbyłem staż w Klinice Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie w Szwajcarii (2008-2009).
W 2012 r. po zdaniu egzaminów w Warszawie, Krakowie i Paryżu uzyskałem dyplom lekarza okulisty oraz europejski dyplom okulisty (EBO). W 2013 roku po obronie wyróżnionej pracy z zakresu onkologii okulistycznej otrzymałem tytuł doktora nauk medycznych.
W latach 2012-2014 pracowałem jako asystent na oddziale okulistycznym i chirurgii okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gryficach w Polsce.

Jestem członkiem FMH (Fédéracion Médecins Helvetiques), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Zaćmy (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) oraz członkiem Towarzystwa Okulistów Genewskich.